מחשבון מימון

בחר סוג רכב

בחר מסלול

הלוואה משולבת

סיכום מסלול המימון

{{$ctrl.selected.Name}}
מחיר כולל מע"מ {{$ctrl.selected.selectedFinishing.Price || 0 | number}} ₪ אגרת רישוי {{$ctrl.selected.selectedFinishing.RegistrationFee || 0 | number}} ₪ מחיר כולל מע"מ
ואגרת רישוי
{{$ctrl.selected.selectedFinishing.PriceWithRegistrationFee || 0 | number}} ₪
{{$select.selected.Name | uppercase}} {{$select.selected.Finishing + ' ' + $select.selected.Engine}}
החזר חודשי {{$ctrl.data[$ctrl.active].PMT | number : 0}} ₪
תקופה בחודשים {{$ctrl.data[$ctrl.active].months}} חודשים
מקדמה {{$ctrl.data[$ctrl.active].defaultPrePay | number : 0}} ₪
החזר סוף תקופה {{$ctrl.data[$ctrl.active].balloon | number : 0}} ₪
לתנאים ותקנון
{{$ctrl.selected.Name}}

קבלת הצעת מימון אישית

מייל לא תקין

שים לב, לא ניתן לשלוח את הטופס עד להשלמה תקינה של הפרטים הדרושים

כיצד זה עובד

מחשבון מימון זה יאפשר לכם לבצע סימולציה למסלול המימון המתאים לכם בתהליך רכישת הפורד החדשה שלכם.
כל מה שצריך הוא לבחור את הדגם הרצוי ורמת הגימור ולבדוק אילו מאפשרויות המימון האטרקטיביות אותן אנחנו מציעים מתאימה לכם.
בסיום הבדיקה תוכלו להשאיר פרטיכם בטופס הייעודי ונציג אולם תצוגה יצור עמכם קשר להמשך ייעוץ אישי ופרטני.

תנאים ותקנון

מחשבון המימון (להלן: "המחשבון") מיועד לצורך המחשה בלבד. מודגש כי המידע, הנתונים, החישובים והתוצאות המוצגים במסגרת המחשבון (להלן: "הנתונים") מסופקים בלעדית ע"י בנק ו/או גופי מימון המתמחים בכך (להלן: "הגורם המממן") ומוצגים כפי שהתקבלו ממנו ( IS-AS) ככלי עזר בלבד. החישובים הינם סימולציות בלבד. בשום מקרה, אין לראות בנתונים הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לביצוע פעולות ו/או עסקאות כלשהן ואין בהם משום המלצה ו/או יעוץ ו/או הבעת דעה בקשר לכדאיות רכישת רכב באמצעות מימון ו/או באיזה מהמסלולים המוצגים במחשבון והם אינם מהווים תחליף לשיקול דעתך העצמאי. דלק מוטורס לא תישא בכל אחריות ו/או נזק מכל סוג שהוא בקשר עם השימוש במחשבון וההסתמכות עליו.

מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הגורם המממן. תנאי ההלוואה ושיטת החזר ההלוואה ייקבעו ע"י הגורם המממן בעת העמדת ההלוואה. אישור ההלוואות, המסלולים השונים ותנאי ההלוואות בהתאם לקריטריונים של הגורם המממן ומותנים באישורו הבלעדי. תנאי ההלוואות המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים שיחתמו בין הלווים לבין הגורם המממן.

תוצאות סכומי ההחזר החודשי המוצגים במחשבון כוללים קרן וריבית בלבד, בגין עסקת התשלומים ובגין התשלום בסוף התקופה. סכום הריבית נגזר מריבית הפריים לפי המסלול הרלוונטי שנבחר ועשוי להשתנות מעת לעת. החישוב אינו לוקח בחשבון שינויים בריבית כאמור ובתשלומים נלווים העשויים להתווסף כגון עמלות הגורם המממן, אגרת רישוי ועוד. לפיכך, מודגש כי המחיר הכולל המוצג בסימולציות הכולל את כלל מרכיבי התשלום (מקדמה, תשלומים, תשלום בסוף תקופה, עמלות וכו') הינו גבוה מהתשלום במזומן עבור הרכב.

מחיר הרכב המצוין באתר כולל מע"מ ואינו סופי. המחיר העדכני יקבע על פי מחירון החברה התקף בעת ביצוע התשלום המלא ובהתאם לאמור בהסכם הזמנת הרכב שתנאיה מהווים חלק בלתי נפרד מהרשום במסמך זה.

אי עמידה בפירעון ההלוואה יגרור חיוב בריבית פיגורים והגורם המממן יהיה רשאי לנקוט בהליכים משפטיים, לרבות הליכי הוצאה לפועל.

הגלישה והשימוש במחשבון באתר זה הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים באתר בכפוף לתקנון. השימוש במחשבון מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאים האמורים לעיל.

החזר חודשי

סכום התשלום החודשי המשוער במהלך תקופת ההעסקה ותנאיה.

תקופה בחודשים

תקופת החזר ההלוואה בהתאם לתקופת העסקה ותנאיה.

מקדמה

הסכום הראשוני לתשלום בעת ביצוע עסקת המימון.

החזר סוף תקופה

הסכום הנותר לתשלום בסוף תקופת העסקה ובהתאם לתנאיה.

הלוואה משולבת

מסלול מימון המשלב תשלום מקדמה, פריסת תשלומים חודשית ותשלום היתרה בסוף התקופה או בחינת יצרת עסקת טרייד אין להחלפת הרכב ברכב חדש

Ⓒ ford israel created by mint